SUPERBROKER Nieruchomości sp. z o.o.

ul. Legionowa 9/1 lok. 3
15-281 Białystok
 

e-mail: nieruchomosci@superbroker.pl
telefon: +48 85 871 21 41

 

NIP: 5423243178
REGON: 360611650
KRS: 0000544043
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony całkowicie w wysokości 10 000,00 zł